Vítejte!

Kvalitně a rychle Vám vyhotovíme nebo zaktualizujeme havarijní plán ve smyslu § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění (vodního zákona) a vyhlášky č. 450/2005 Sb. v platném znění.